Naklikejte si podobu havířovského vlakového nádraží

Jak si představujete podobu vlakového nádraží po rekonstrukci? Co by tam mělo být a co by nemělo chybět? Pojďtě si to naklikat a odešlete své nápady do naší databáze. ;-)  Během týdne budeme vše vyhodnocovat a počátkem toho příštího vás seznámíme s výsledky, včetně grafické prezentace.

A takto si také představujeme jeden z prvků Chytrého města, jehož koncept bychom chtěli přivést do Havířova. Magistrát pomocí speciální aplikace osloví občany a během relativně krátké doby je schopen dostat zpětnou vazbu od tisíců až desetitisíců občanů, navíc v elektronické podobě.

O nepochybně nejvýznamnější investici posledních let by měli rozhodovat všichni občané města,
nejen malá skupinka lidí v kancelářích magistrátu.