Nezávislí a Zelení a Osobnosti pro Havířov mají sedmičku! - rozdělili jsme tedy naše vize a představy o fungování města do sedmi bloků.

1. Město pro rodiny, děti i seniory

- startovací byty mladým rodinám a matkám samoživitelkám
- navrhneme cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
- pomoc seniorům v bytové nouzi
- cenově dostupné bezbariérové byty pro zdravotně znevýhodněné
- nechceme s dětmi dojíždět do okolních měst na hřiště a do aquaparku
- ve školách a školkách zavedeme kvalitní a cenově dostupné stravování
- zrušíme poplatky za odpad pro děti mladší 15 let


2. Šumbark není jen periferie

- Šumbark není jen ubytovna ale místo k životu
- více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
- prosazujeme rekonstrukci ulic a chodníků na Šumbarku
- chceme důslednější prevenci proti drogám a kriminalitě v této lokalitě
- větší aktivita policie v oblasti Šumbarku
- workoutová hřiště na veřejných prostranstvích
- rekonstrukce krytého bazénu na moderní sportovní zařízení pro veřejnost


3. Transparentní město

- zavedeme online přenosy z jedání zastupitelstva
- chceme zprůhlednit zadávání veřejných zakázek
- prosazujeme rozšíření participativního rozpočtu
- chceme zamezit plýtvání peněz ve veřejných zakázkách
- prosazujeme vyrovnaný rozpočet a snižování zadlužení města


4. Chytré město

- Smart city neboli chytré město nejsou "wifi lavičky" ale ucelený koncept
- chytré město propojuje soukromý sektor, občany a magistrát
- využítí nových možností, z oblastí informačních a komunikačních technologiií
- jednotná chytrá karta města Havířova
- komunikace Magistrátu s občany při využití internetu a mobilních technologií


5. Město bezpečné dopravy

- rekonstrukce železniční stanice v moderní dopravní terminál plný života
- důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
- optimalizovat infrastruktury tak, abychom předcházeli problémům s parkováním
- zvýšení počtu parkovacích míst
- zamezit šikaně řidičů instalovanými radary, více prevence, namísto represe
- chceme zvýšit počet bezpečnostních prvků na přechodech pro chodce
- přivedeme do města projekt sdílení kol


6. Město pro sport i kulturu

- restrukturalizace a personální obměna MKS
- rekonstrukce letního kina na multifunkční areál
- orientace akcí na mladší věkovou skupinu
- podpora alternativních kulturních akcí
- větší prezentace místních kulturních souborů a umělců
- podpora místních spolků a skupin lepší dostupností městských zařízení
- podpora festivalů v ulicích


7. Zdravé a zelené město

- zlepšení životního prostředí ve městě a okolí
- častější údržba a úklid chodníků, komunikací, parkovišť
- podpora recyklace odpadu, zlepšení třídění, kontejnery na bioodpad
- nechceme zástavbou snižovat počet zelených ploch ve městě
- revitalizace zahrad ZŠ a MŠ a obnova jejich vybavení
- udržovat stávající zeleň v současné podobě
- rozvoj moderních parků, či "zelených oblastí".
- workoutová hřiště na veřejných prostranstvích


Co od nás můžete čekat?

 • cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
 • více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
 • podpora festivalů v ulicích
 • rekonstrukce letního kina na multifunkční areál (více zde)
 • důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
 • přivedeme do města projekt sdílení kol (více zde)
 • nová workoutová hřiště na veřejných prostranstvích

Co od nás nečekejte

 • městský ohňostroj 4x ročně
 • nejasná výběrová řízení na ředitele škol
 • utajování výsledků auditů městských organizací
 • tolerování neférového jednání se zaměstnanci městských organizací


Co je za námi vidět

 • pravidelně organizujeme čištění řeky Lučiny (více zde)
 • díky nám se na farmářské trhy vrátili řemeslníci (více zde)
 • aktivně jsme se podíleli na zrušení poplatku za odpady pro děti do 3 let
 • díky petici Zelených a Nezávislých se po vybudování terminálu Hranečník, podařilo vrátit část spojů zpět na UAN
 • podpořili jsme záchranu varhan v evangelickém kostele v Havířově - Bludovicích
 • na základě našeho návrhu byla socha "Směrník" prodána umělcům za symbolickou 1 korunu, namísto jejího zničení
 • upozornili jsme na nešetrné kácení dřevin a zeleně při stavbě lávky přes Lučinu
 • máme podíl na tom, že se v těchto týdnech budují nová parkovací místa na ul. Stavbařské
 • vybídli jsme vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného pro místní kulturní uskupení
 • jako první jsme občany seznámili s kompletními výsledky utajovaného auditu na MRA a šetření inspektorátu práce na MKS