Proč by měla být MHD pro rodiče s kočárkem zdarma

Vžijte se do role matky nebo otce, kteří cestují s dítětem v kočárku  havířovskou MHD.Na zastávce dáte řidiči znamení, že nastupujete. Většinou prostředními dveřmi vtlačíte kočárek do autobusu. Snažíte se moc nebránit ostatním cestujícím v postupu do vozu. Potom proti proudu postupujících spěcháte s kartou k řidiči uhradit jízdné.

 Přiložíte kartu a opět se prodíráte zpět ke kočárku. Většinou se autobus už rozjel, řidiči nečekají, až se vrátíte k dítěti. Špatně nastavený systém přepravy v MHD způsobuje rodičům značný stres. Magistrát sice zahájil předvolební období štědrým jízdným zdarma pro některé skupiny cestujících. Ale na tu nejzranitelnější zapomněl. Proto opět navrhujeme, aby jeden rodič s dítětem do 3 let v kočárku neplatil jízdné. Opravdu je nutné kvůli 9 - 12 Kč opouštět dítě, kočárek a další majetek? Musí rodič a opuštěné dítě obklopené cizími lidmi zažívat stres a strach? V Brně, Český Budějovicích, Praze už to několik let funguje. Paradoxem zůstává, že se zjistilo až po našem prvním návrhu změny tarifu v roce 2009, že přeprava kočárků není v přepravních podmínkách MHD Havířov vůbec upravena.

Co od nás můžete čekat?

 • cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
 • více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
 • podpora festivalů v ulicích
 • rekonstrukce letního kina na multifunkční areál (více zde)
 • důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
 • přivedeme do města projekt sdílení kol (více zde)
 • nová workoutová hřiště na veřejných prostranstvích

Co od nás nečekejte

 • městský ohňostroj 4x ročně
 • nejasná výběrová řízení na ředitele škol
 • utajování výsledků auditů městských organizací
 • tolerování neférového jednání se zaměstnanci městských organizací


Co je za námi vidět

 • pravidelně organizujeme čištění řeky Lučiny (více zde)
 • díky nám se na farmářské trhy vrátili řemeslníci (více zde)
 • aktivně jsme se podíleli na zrušení poplatku za odpady pro děti do 3 let
 • díky petici Zelených a Nezávislých se po vybudování terminálu Hranečník, podařilo vrátit část spojů zpět na UAN
 • podpořili jsme záchranu varhan v evangelickém kostele v Havířově - Bludovicích
 • na základě našeho návrhu byla socha "Směrník" prodána umělcům za symbolickou 1 korunu, namísto jejího zničení
 • upozornili jsme na nešetrné kácení dřevin a zeleně při stavbě lávky přes Lučinu
 • máme podíl na tom, že se v těchto týdnech budují nová parkovací místa na ul. Stavbařské
 • vybídli jsme vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného pro místní kulturní uskupení
 • jako první jsme občany seznámili s kompletními výsledky utajovaného auditu na MRA a šetření inspektorátu práce na MKS