Letní kino si zaslouží proměnu v multifunkční kulturní areál

Havířovem zapomenutý areál letního kina se probouzí jen na pár letních večerů. Oproti tomu ve městech, kde letní kino pojali jako multifunkční kulturní areál, lze každoročně navštěvovat celou řadu akcí, které městskou kulturu každé léto oživují a dávají ji další přidanou hodnotu. Ať už se jedná o open air adaptace oper, divadelní představení, seriál úspěšných Shakespearovských slavností, či hudební festivaly, alternativní kulturu nebo koncerty. Areály mnohdy slouží i jako místa pro setkávání občanů při konání workshopů a akcí neziskových organizací, které mohou místo využívat za přijatelnou cenu nájmu anebo pro pořádání tematických víkendů, které navštěvují celé rodiny.

Do havířovského letního kina dlouhé roky nikdo příliš neinvestoval a míst, které by stály za to změnit a vylepšit je celá řada. Jen namátkou - rozšíření plochy mezi pódiem a hledištěm, které dá více prostoru tančícím návštěníkům, vytvoření stabilního pódia pro vystupující, demontovatelné zastřešení, odpovídající šatny a další zázemí pro vystupující v blízkosti pódia, kiosky s občerstvením či bezbariérové WC pro návštěvníky.


Kolik to celé bude stát?

Přesnou cenu lze samozřejmě stanovit až po odborném zhodnocení současného stavu objektu a přípravě návrhu, ale již nyní se můžeme podívat na kolik vycházejí rekontrukce podobných areálů v jiných městech. V Ústí nad Labem se hovoří o částce minimálně 8,5 miliónů. V Boskovicích překročili 10 milonů, nicméně finančně příspěl nemalou částkou kraj a ministerstvi kultury. Klatovy, které letní kino rekonstruovalo v letošním roce vyšla realizace na 12 milionů, z toho nemalou část pokryla dotace. Pro srovnání - investice do nových chodníků na Podlesí vyšla na 21 miliónů a první etapa cyklostezky u Lučiny přes 7 miliónů. Jedna z příštích významějších městských investic by měla směřovat právě sem.

Co od nás můžete čekat?

 • cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
 • více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
 • podpora festivalů v ulicích
 • rekonstrukce letního kina na multifunkční areál (více zde)
 • důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
 • přivedeme do města projekt sdílení kol (více zde)
 • nová workoutová hřiště na veřejných prostranstvích

Co od nás nečekejte

 • městský ohňostroj 4x ročně
 • nejasná výběrová řízení na ředitele škol
 • utajování výsledků auditů městských organizací
 • tolerování neférového jednání se zaměstnanci městských organizací


Co je za námi vidět

 • pravidelně organizujeme čištění řeky Lučiny (více zde)
 • díky nám se na farmářské trhy vrátili řemeslníci (více zde)
 • aktivně jsme se podíleli na zrušení poplatku za odpady pro děti do 3 let
 • díky petici Zelených a Nezávislých se po vybudování terminálu Hranečník, podařilo vrátit část spojů zpět na UAN
 • podpořili jsme záchranu varhan v evangelickém kostele v Havířově - Bludovicích
 • na základě našeho návrhu byla socha "Směrník" prodána umělcům za symbolickou 1 korunu, namísto jejího zničení
 • upozornili jsme na nešetrné kácení dřevin a zeleně při stavbě lávky přes Lučinu
 • máme podíl na tom, že se v těchto týdnech budují nová parkovací místa na ul. Stavbařské
 • vybídli jsme vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného pro místní kulturní uskupení
 • jako první jsme občany seznámili s kompletními výsledky utajovaného auditu na MRA a šetření inspektorátu práce na MKS