Jak volit v Havířově, aby váš hlas nepropadl?

Systém volby obecních zastupitelů je trochu složitější, než-li jiné volby. Navíc vyvolává falešnou představu, že můžete vybírat mezi jednotlivými osobnostmi. Tak tomu ale většinou není. Přečtěte si krátkou voličskou rukověť, kterou pro vás připravili Nezávislí a Zelení. Jeden velký hlasovací lístek obdržíte předem do schránky. Pokud by se tak nestalo, můžete si jej ještě vyžádat přímo ve volební místnosti před volbou. Volby proběhnou v pátek  5. 10. a sobotu 6. 10. 2018.

Všichni kandidující ze všech stran jsou na jednom velkém hlasovacím lístku. A máte tolik hlasů, kolik je zastupitelů. V Havířově je to 43 zastupitelů/zatupiteltek. Máte tedy přesně 43 hlasů. Svých 43 křížků tak můžete rozdělit třemi způsoby. Nezávislí a Zelení mají v těchto volbách číslo 7.

Varianta 1: hlas straně

Označíte celou jednu stranu (křížkem u jejího názvu).

Tím jí dáte všech svých 43 hlasů – každému kandidujícímu jeden. Čím výš je kdo na kandidátce, tím větší má šanci na zvolení.

Pozor! Když označíte velkým křížkem víc než jednu stranu, bude váš hlasovací lístek neplatný. Když označíte jednu stranu a zároveň i některé kandidující téže strany, váš lístek je platný, ale křížky u jmen jednotlivých kandidujících nemají žádný vliv na výsledek.

 Varianta 2: hlasování napříč stranami

Označíte až 43 kandidujících různých stran (křížky u jejich jmen).

Tento způsob příliš nedoporučujeme. Hlasy pro celou stranu se totiž sčítají s hlasy pro jednotlivé kandidující. Váš hlas tak nejde primárně vašemu favoritovi, ale celé straně, tedy nejčastěji lidem z předních míst kandidátky. Váš favorit sice může přeskočit na první místo, ale jen když získá aspoň o deset procent víc křížků, než je průměrný počet křížků ostatních – a to se stává zřídkakdy. Ve skutečnosti tak volíte úplně jiné lidi, než které jste křížkovali!

Pozor! Když označíte víc než 43 kandidujících, bude váš hlasovací lístek neplatný. Když jich označíte méně, bude sice platný, ale sami jste se připravili o část hlasů.

 Varianta 3: kombinace předchozího

Zkombinujete předchozí dvě možnosti: označíte stranu, kterou chcete podpořit nejvíc, a zároveň až 42 kandidujících z jiných stran.

V tomto případě každým hlasem pro jinou stranu ubíráte hlasy „své“ straně. Zaškrtnete-li například stranu A a pět kandidujících z jiných stran, tak pět posledních kandidujících strany A o hlasy přijde. Šance na zvolení vašich favoritů z jiných stran je i v tomto případě jen malá (pokud nejsou na předních místech kandidátky).

Zelení a Nezávislí doporučují: dejte jeden velký křížek, kterým vaši favorité dostanou největší podporu.

Senátní volby

Jak určitě víte, letos po šesti letech proběhnou v Havířově a okolí také senátní volby, resp. volby do třetiny Senátu. V prvním kole, které probíhá současně s volbami do havířovského zastupitelstva, obdržíte hlasovací lístky také do schránky. Vybírat můžete vždy jednoho kandidáta. Druhé kolo se koná o čtrnáct dní později (tedy již po komunálních volbách). Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvíce hlasy (pokud žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů hled v prvním kole a stal by se tak senátorem/senátorkou). Senátní volby jsou zvláštní ještě tím, že Havířov spadá společně do volebního okrsku ještě s obcemi Bohumín, Rychvald, Petřvald, Horní Suchá, Stonava a Albrechtice. Samotné vítězství v Havířově tedy ještě neznamená, že se kandidát senátorem/senátorkou stane. Rozhoduje samozřejmě počet hlasů v celém okrsku (ve všech obcích okrsku) č. 74, zvaném Karviná. Kandiduje u nás celkem 8 kandidátů či kandidátek, z nichž můžete vybírat.

Co od nás můžete čekat?

 • cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
 • více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
 • podpora festivalů v ulicích
 • rekonstrukce letního kina na multifunkční areál (více zde)
 • důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
 • přivedeme do města projekt sdílení kol (více zde)
 • nová workoutová hřiště na veřejných prostranstvích

Co od nás nečekejte

 • městský ohňostroj 4x ročně
 • nejasná výběrová řízení na ředitele škol
 • utajování výsledků auditů městských organizací
 • tolerování neférového jednání se zaměstnanci městských organizací


Co je za námi vidět

 • pravidelně organizujeme čištění řeky Lučiny (více zde)
 • díky nám se na farmářské trhy vrátili řemeslníci (více zde)
 • aktivně jsme se podíleli na zrušení poplatku za odpady pro děti do 3 let
 • díky petici Zelených a Nezávislých se po vybudování terminálu Hranečník, podařilo vrátit část spojů zpět na UAN
 • podpořili jsme záchranu varhan v evangelickém kostele v Havířově - Bludovicích
 • na základě našeho návrhu byla socha "Směrník" prodána umělcům za symbolickou 1 korunu, namísto jejího zničení
 • upozornili jsme na nešetrné kácení dřevin a zeleně při stavbě lávky přes Lučinu
 • máme podíl na tom, že se v těchto týdnech budují nová parkovací místa na ul. Stavbařské
 • vybídli jsme vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného pro místní kulturní uskupení
 • jako první jsme občany seznámili s kompletními výsledky utajovaného auditu na MRA a šetření inspektorátu práce na MKS