Záchrana farmářských trhů byla úspěšná. Nám to však nestačí :-)

Situace s farmářskými trhy v Havířově se před rokem dostala do kritického bodu. Vedení Městského kulturního střediska Havířov rozhodlo, že na tržišti nesmí své zboží prodávat ani řemeslníci, ani výrobci drobných rukodělných výrobků. Bez jakékoli výjimky. Ze dne na den zmizely svíčky z včelího vosku, ručně dělaná keramika či mýdla, ručně šité šátky i krásné dřevěné lavičky od šikovného truhláře a spousta dalších produktů. Zákonitě tedy ubylo nejen stánků, ale i návštěvníků, a trh viditelně chřadnul a zmenšoval se. Lidé se nad tímto rozhodnutím podivovali, protože v jiných městech řemeslníci a drobné rukodělné výrobky jsou samozřejmou součástí trhů.

Rozhodli jsme se proto zkusit zabojovat pro změnu. Založili jsme webovou stránku iniciativy, která měla za cíl pokusit se rozhodnutí kulturního střediska zvrátit a poté, co nám spousta občanů vyjádřila podporu, přišli jsme s regulérní peticí a v prostoru farmářských trhů jsme za pouhou hodinu a půl nasbírali zhruba 130 podpisů lidí, kteří nesouhlasili s rozhodnutím Městského kulturního střediska.

Dva dny poté jsme požádali havířovský magistrát o svolání schůzky,  na kterou jsme pozvali organizátorku farmářských trhů, ředitelku Městského kulturního střediska a primátorku města. Hodinová schůzka byla konstruktivní a dostali jsme slib, že další osud farmářských trhů určí jedna z pravidelných porad vedení města.

Nakonec jsme byli vyslyšeni. Trhy se v roce 2018 dostaly zpátky tam, kde byly v roce 2016 a znovu ožily. Nastala však jedna změna. Provozovatelem akce již není Městské kulturní středisko, trhy nyní spadají pod jeden z odborů magistrátu. Organizátorem je stále p. Fojtíková.

Co na závěr? Dalo by se říci, že jsme spokojeni. Ne však tak úplně. Chtěli bychom farmářským trhům vdechnout další život a udělat z nich místo pro setkávání lidí.

Prostor by měly dostat umělecké workshopy, výtvarný koutek pro děti a zcela určitě by neměly chybět chráněné dílny či charitativní projekty z okolí, které by svůj kousek na farmářských trzích dostaly s nulovým nájmem.

Snad se nám to následující měsíce podaří. Držte nám prosím palce.

 

Co od nás můžete čekat?

 • cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
 • více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
 • podpora festivalů v ulicích
 • rekonstrukce letního kina na multifunkční areál (více zde)
 • důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
 • přivedeme do města projekt sdílení kol (více zde)
 • nová workoutová hřiště na veřejných prostranstvích

Co od nás nečekejte

 • městský ohňostroj 4x ročně
 • nejasná výběrová řízení na ředitele škol
 • utajování výsledků auditů městských organizací
 • tolerování neférového jednání se zaměstnanci městských organizací


Co je za námi vidět

 • pravidelně organizujeme čištění řeky Lučiny (více zde)
 • díky nám se na farmářské trhy vrátili řemeslníci (více zde)
 • aktivně jsme se podíleli na zrušení poplatku za odpady pro děti do 3 let
 • díky petici Zelených a Nezávislých se po vybudování terminálu Hranečník, podařilo vrátit část spojů zpět na UAN
 • podpořili jsme záchranu varhan v evangelickém kostele v Havířově - Bludovicích
 • na základě našeho návrhu byla socha "Směrník" prodána umělcům za symbolickou 1 korunu, namísto jejího zničení
 • upozornili jsme na nešetrné kácení dřevin a zeleně při stavbě lávky přes Lučinu
 • máme podíl na tom, že se v těchto týdnech budují nová parkovací místa na ul. Stavbařské
 • vybídli jsme vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného pro místní kulturní uskupení
 • jako první jsme občany seznámili s kompletními výsledky utajovaného auditu na MRA a šetření inspektorátu práce na MKS