Za tři roky jsme z Lučiny vytáhli přes tunu odpadu

Již více než tři roky organizují havířovští Zelení úklid podél meandrů řeky Lučiny, často jako součást celorepublikových akcí, jako je například "Ukliďme Česko". Za tu dobu se z okolí řeky či z chráněné lokality havířovských mokřadů podařilo posbírat a odvézt více než tunu odpadu, který zde zavlekli lidé. Také letos byly podél řeky k nalezení například opuštěné gumáky, oblečení a PET lahve. Jindy zde najdete do řeky hozený cestovní kufr, jízdní kolo nebo pneumatiky od aut. Proč někomu stojí za to odvézt použitou pneumatiku auta až do řeky? To zůstává smutnou otázkou.

Dlouhodobým cílem je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Mnoho z nás volný čas rádo tráví procházkami v přírodě a lokalita meandrů Lučiny je snadno dostupná pro každého občana Havířova. Meandry se nachází na jihozápadním okraji města a jako přírodní památka fungují od 1991. Oblast tvoří tok řeky Lučiny, který na tomto území vytvořil přirozené meandry navazující na mokřady. Žádný z úklidů této oblasti by se neobešel také bez dobrovolníků, kteří nejedno sobotní ráno strávili úklidem v příroděm kterým tímto děkujeme.

 

Co od nás můžete čekat?

 • cestování MHD pro rodiče s kočárkem zdarma
 • více volnočasového zázemí a kroužků pro děti přímo na Šumbarku
 • podpora festivalů v ulicích
 • rekonstrukce letního kina na multifunkční areál (více zde)
 • důraz na budování infrastruktury pro cyklodopravu uvnitř města
 • přivedeme do města projekt sdílení kol (více zde)
 • nová workoutová hřiště na veřejných prostranstvích

Co od nás nečekejte

 • městský ohňostroj 4x ročně
 • nejasná výběrová řízení na ředitele škol
 • utajování výsledků auditů městských organizací
 • tolerování neférového jednání se zaměstnanci městských organizací


Co je za námi vidět

 • pravidelně organizujeme čištění řeky Lučiny (více zde)
 • díky nám se na farmářské trhy vrátili řemeslníci (více zde)
 • aktivně jsme se podíleli na zrušení poplatku za odpady pro děti do 3 let
 • díky petici Zelených a Nezávislých se po vybudování terminálu Hranečník, podařilo vrátit část spojů zpět na UAN
 • podpořili jsme záchranu varhan v evangelickém kostele v Havířově - Bludovicích
 • na základě našeho návrhu byla socha "Směrník" prodána umělcům za symbolickou 1 korunu, namísto jejího zničení
 • upozornili jsme na nešetrné kácení dřevin a zeleně při stavbě lávky přes Lučinu
 • máme podíl na tom, že se v těchto týdnech budují nová parkovací místa na ul. Stavbařské
 • vybídli jsme vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného pro místní kulturní uskupení
 • jako první jsme občany seznámili s kompletními výsledky utajovaného auditu na MRA a šetření inspektorátu práce na MKS